Χρήσιμες Πληροφορίες

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Το «Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής» είναι οι όροι και οι κανόνες, οι βασικές προϋποθέσεις για να υλοποιείται το έργο του σχολείου και αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές για να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Το πλαίσιο της σχολικής ζωής πρέπει να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, κοινωνική ευαισθησία, ευθύνη και ανοχή στη διαφορετικότητα. Θεσπίζεται για να προστατεύει τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να εξασφαλίζει ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον.
Ι. ΜΑΘΗΤΕΣ
1. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, η παρουσία τους στην απογευματινή προσευχή, καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι καθυστερήσεις στην προσέλευση εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Για τον λόγο αυτό η συχνή επανάληψή τους αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται. Σε περίπτωση αργοπορίας, οποιαδήποτε ώρα, πρέπει να περάσουν οπωσδήποτε από το γραφείο της Διεύθυνσης και να δηλώσουν τον λόγο της αργοπορίας.
2. Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Όποιος μαθητής αποχωρεί από το σχολικό συγκρότημα στη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να έχει άδεια από τη Διεύθυνση.
3. Οι μαθητές ή οι κηδεμόνες τους –αν είναι ανήλικοι- οφείλουν, σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας για άλλο λόγο, να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο.
4. Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο.
5. Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται. Απουσία των μαθητών από την τάξη για σχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ενημέρωση από τη Διεύθυνση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
6. Το σχολείο παρέχει στους μαθητές γενική παιδεία και όλα τα μαθήματα είναι σημαντικά και υποχρεωτικά. Ως εκ τούτου οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν προσεκτικά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, να συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Οφείλουν να προσέρχονται στην τάξη εγκαίρως με τα σχολικά τους εγχειρίδια και με ότι άλλο διδακτικό υλικό ορίζεται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.
7. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές δεν παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας, και στους διαδρόμους, αλλά στο προαύλιο του Γυμνασίου (μπροστά από την είσοδο) και δεν περιφέρονται στο χώρο πέρα από τις βρύσες. Επίσης δεν ανεβαίνουν στον επάνω όροφο όπου στεγάζεται το 1ο ΓΕΛ Παλλήνης.
8. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να μην καταστρέφουν το σχολικό χώρο και την σχολική περιουσία. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ζημιές ή καταστροφές, οι υπαίτιοι ή οι κηδεμόνες τους θα αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους.
9. Η καταδολίευση των εξετάσεων, η αντιγραφή και η υποκλοπή τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εκδρομές, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι γιορτές κ.α.
11. Η δημοκρατική συμπεριφορά, ο σεβασμός σε καθηγητές και μαθητές, ο διάλογος, η αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η τήρηση των κανόνων είναι βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
12. Επισημαίνεται ότι ο λεκτικός, σωματικός και ψυχικός εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα σχολικής βίας, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα που δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κυρώσεις που επιβάλλει το Π.Δ.104/79.
13. Ο ευτελισμός της αξιοπρέπειας μαθητών και εκπαιδευτικών με ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο) θεωρείται σοβαρό παράπτωμα.
14. Η εμφάνιση και η καθαριότητα των μαθητών αποτελεί πρωτίστως θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας και αισθητικής καλλιέργειας. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακρότητες και να υπάρχει μια ευπρεπής παρουσία των μαθητών στον χώρο του σχολείου.
15. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου σύμφωνα με τις εγκυκλίους 132328/Γ2/07-12-2006, 100553/Γ2/04-09-2012, 137003/Δ1/25-08-2016 και Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 του Υπουργείου Παιδείας.
16. Στην περίπτωση που ο μαθητής φέρει στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει κλειστό στην τσάντα του. Σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου ή με την άδεια της Διεύθυνσης έχουν το κινητό σε αθόρυβη λειτουργία.
17. Δεν επιτρέπονται η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ23Α΄) σχολικές κυρώσεις.
18. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς και στους υπαίθριους χώρους του σχολείου (Ν.3868/2010, εγκύκλιοι 120995/30-9-2010 και 179155/Δ2/2014 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Είναι αυτονόητο ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται επίσης στις εξωσχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εκδρομές. Η παράβαση ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς και πειθαρχικά από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.
19. Απαγορεύεται αυστηρά το αλκοόλ, η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών, τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και εκδρομών. Η κατοχή και χρήση αλκοόλ και ουσιών διώκονται από το νόμο και αποτελούν παράπτωμα που ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς.
20. Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτικές και η μη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές συνεπάγεται καταχώριση απουσιών.
21. Στους περιπάτους, στις διδακτικές ή εκπαιδευτικές επισκέψεις με πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέσο και για τις οποίες απαιτείται άδεια συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα, οι μαθητές που δεν συμμετέχουν απασχολούνται στο σχολείο για ολόκληρο το ωράριο της ημέρας.
ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σχολική κοινότητα είναι καθοδηγητικός και η επίδραση τους καθοριστική. Με την επιστημονική τους κατάρτιση και το ήθος τους διδάσκουν και συγχρόνως διαπαιδαγωγούν. Πρέπει να αποτελούν πρότυπο αναφοράς για τους μαθητές. Οφείλουν με τη στάση τους να συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.. Επίσης οφείλουν να:
1. Σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών, αποφεύγοντας εκφράσεις και ενέργειες που τους θίγουν.
2. Αντιμετωπίζουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικούς χειρισμούς θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη συμπεριφορά των μαθητών.
3. Συμβάλλουν στην εκτόνωση των εντάσεων και στην αντιμετώπιση των σχολικών δυσλειτουργιών.
4. Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.
5. Σέβονται και τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της σχολικής ζωής, είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην τάξη, στην τήρηση του ωραρίου και του αναλυτικού προγράμματος, μεριμνούν για την ευταξία και την ευκοσμία των σχολικών χώρων.
6. Εκτελούν υπεύθυνα τις εφημερίες τους και οποιαδήποτε άλλη εργασία τους ανατίθεται από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων και γενικά έχουν μια ευπρεπή παρουσία στο σχολείο.
7. Μεριμνούν για την ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους σχολικούς χώρους, όπως και την ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχολείου.
8. Ενημερώνουν συστηματικά τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για θέματα που αφορούν στην επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά αυτών. Επίσης συνεργάζονται με τους γονείς ή κηδεμόνες για θέματα που έχουν σχέση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση μαθητών.
9. Ενημερώνονται και τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, σέβονται τη διοικητική ιεραρχία και συνεργάζονται στενά με τη Διεύθυνση του σχολείου, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, τους Συμβούλους Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) και ειδικούς Συμβούλους για θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα.
10. Είναι εχέμυθοι και σέβονται το απόρρητο των αποφάσεων του Συλλόγου των διδασκόντων και των στοιχείων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα καθηγητών, μαθητών και γονέων.
Μεταξύ των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη διδακτική διαδικασία, τη συμπεριφορά των μαθητών και γενικότερα τον προγραμματισμό της σχολικής ζωής. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου και κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης.
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στη σχολική κοινότητα και ο ρόλος του είναι καταλυτικός για την πραγματοποίηση του έργου στο σχολείο. Ως εκ τούτου:
• Ο Διευθυντής με το κύρος, την πειθώ και το ήθος του ασκεί το διοικητικό και παιδαγωγικό του έργο σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες, όπως επίσης με τον Δήμο, τη Σχολική Επιτροπή, τους Συμβούλους, τους ειδικούς φορείς, καθώς και με όλους τους ιεραρχικούς προϊσταμένους.
• Ο Διευθυντής οφείλει να είναι έντιμος, δίκαιος, αντικειμενικός και να μην υιοθετεί διαφοροποιημένη κατά περίπτωση συμπεριφορά προς εκπαιδευτικούς και μαθητές.
• Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός, καθοδηγητικός αλλά και ελεγκτικός. Οι αποφάσεις του οφείλουν να είναι σύννομες και παιδαγωγικά ορθές.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Το ανωτέρω «Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής» συντάχθηκε με στόχο να ρυθμίσει τις συνθήκες της καθημερινής σχολικής Ζωής ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η ομαλότητα, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρεχόμενη παιδεία. Για τη διαμόρφωση και την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής: Διευθύντριας, εκπαιδευτικών και μαθητών και η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων που περιλαμβάνει.

Η Διευθύντρια Οι καθηγητές Το 15 μελές μαθητικό συμβούλιο

Αλεξάνδρα Σκούφη

Comments are closed.