Δικαιολογητικά εγγραφής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι προς εγγραφή θα πρέπει

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 14ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προς εγγραφή είναι:
-Αίτηση εγγραφής/ μετεγγραφής (χορηγείται από το σχολείο).

-Πιστοποιητικό Γέννησης

-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

- Απολυτήριο Δημοτικού (εφόσον πρόκειται για α’ εγγραφή)
- Βάσει του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α?) «Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους».

 

Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται επιπλέον:

1.Άδεια παραμονής και αν δεν υπάρχει βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση της άδειας παραμονής.

2.Εάν δεν έχει Ελληνικό τίτλο σπουδών χρειάζεται ισοτιμία του τίτλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες

3.Πιστοποιητικό γέννησης
Όλα τα έγγραφα των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Comments are closed.