Καθηγητές

Διευθύντρια:

Σκούφη Αλεξάνδρα ΠΕ03

Καθηγητές:

Νικολή Ειρήνη ΠΕ01

Αντωνίου Ελένη ΠΕ02

Βουδούρη Μαρίνα ΠΕ02

Μακρή Κωνσταντίνα ΠΕ04

Τυπάλδου Άννα ΠΕ06

 

Leave a Reply